PreviousNext PreviousNext

پروسه تولید پروفیل آلومینیوم

واحد طراحی: در این واحد نقشه قالب مورد نظر به کمک نرم افزارهای دقیق نقشه کشی طراحی می شود.

واحد قالبسازی: نقشه طراحی شده در واحد قبل جهت ساخت قالب به این بخش تحویل می شود و به کمک دستگاه های پیشرفته فرز،وایر کات،اسپارک قالب ساخته می شود.

واحد نیتراسیون قالب: قالب ساخته شده پس از سخت کاری و مونتاژ جهت انجام آبکاری و یا پوشش دهی روی قالب وارد این واحد می شود.

واحد اکستروژن: در این واحد تولید پروفیل انجام می شود و مواد اولیه بیلت داخل دستگاهی به نام پرس می شود و با فشاری مواد داخل قالب تزریق می گردد و در نهایت پروفیل آلومینیوم از ان طرف دستگاه خارج می گردد.و پروفیل پس از تولید به دلیل اینکه نرم است و مومی شکل و حالت پذیر است جهت مقاوم شدن روانه دستگاهی به نام ایج می شود و به مدت 13 الی 14 ساعت داخل کوره قرار می گیرد تا سخت شود.

واحد خدمات روی پروفیل: معمولا پروفیل ها پس از تولید شدن به در خواست مشتری رنگ کاری و یا آیکاری می شوند و در این واحد عملیات رنگ و آبکاری روی پروفیل انجام می شود.

 


aph#r3

گالری تصاویر