PreviousNext PreviousNext

ترمال بریک

واحد ترمال بریک:

پروفیلهای تولید شده آلومینیومی بوسیله دستگاه تمام اتوماتیک آلمانی schmits باتیغه های پُلی اَمید در فرم و سایزهای مورد نیاز در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

 


aph#r3

گالری تصاویر