PreviousNext PreviousNext

خدمات لیبل زنی

واحد لیبل زن و بسته بندی:

این واحد جهت جلوگیری از صدمه دیدن و یا خراشیدگی سطحی روی پروفیل ها در هنگام بسته بندی و حمل و نقل با لیبل های برندار مخصوص مشتریان تولید و  ایجاد میگردد.

 


aph#r3

گالری تصاویر