PreviousNext PreviousNext

واحدقالبسازی

واحد قالبسازی شرکت میهن آلومینیوم یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین واحد های ساخت قالبهای اکستروژن درایران است . این واحد مجهز به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته و بروز دنیا می باشد که از آن جمله میتوان به فرزهای CNC  و دستگاه های وایرکات CNCو اسپارک CNCو سوپر دریل اشاره کرد که مراحل و ترتیب ساخت قالب ها به شرح ذیل می باشد :

الف – برش فولاد براساس اندازه های موجود در نقشه قالب

ب – تراشکاری قالب ها براساس قطرهای داده شده در نقشه قالب

پ – خط کشی و ایجاد طرح اولیه بر روی قالب ها جهت سوراخکاری و فرزکاری

ت – سوراخکاری قالب ها براساس قطرهای داده شده در نقشه قالب

ث – فرزکاری توسط دستگاه های فرز CNC

ج – برشکاری ماتریس ها توسط دستگاه وایرکات

م – اسپارک سرسنبه ها در صورت نیاز

ل – جفت کردن قالب ها


     

     

     

    

 

 

 

 

 


aph#r3

گالری تصاویر