PreviousNext PreviousNext

واحد ریخته گری

واحد ریخته گری:

فرآیند ریخته گری پیوسته (ریخته گریDC) که در سال 1933 گسترش پیدا کرد روشی است که برای تولید بیلت های اکستروژن آلومینیوم با سیستم های کنترلی برنامه پذیر می توان پارامترهای متعدد ریخته گری عمودی واقعی برای تولید آلیاژهائی برای استحکام با حداقل جدایش فازی و توانائی تولید بیلت های بزرگ و کم ترین مقدار ترک در آلیازهای پر استحکام ایجاد نمود.

 


aph#r3

گالری تصاویر