PreviousNext PreviousNext

واحد طراحی و مهندسی

واحد طراحی و مهندسی:
 

در این واحد ابتدا نقشه مقطع پروفیل توسط نرم افزار AutoCad تهیه شده و سپس نقشه قالب توسط طراح  آماده می شود . این طرح سپس توسط مهندس متخصص در زمینه قالب و به کمک نرم افزارهایی از قبیل Catia،Solidworks سه بعدی شده و برنامه ساخت قالب ( سنبه و ماتریس ) آن توسط نرم افزارهای ساخت از قبیل Master Cam،Power Miill تهیه شده و به دستگاه های CNC ارسال می شود.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


aph#r3

گالری تصاویر