PreviousNext PreviousNext

کوره ایجینگ پروفیل

مجموعه آلومینیوم غدیر دارای سه کوره ایجینگ جهت هرچه مقاوم تر کردن و بالابردن سختی پروفیل ها با دستگاه و بستر اندازه گیری می شود (سختی مورد تائید کنترل کیفی شرکت آلومینیوم غدیر 70-85 biliner   می باشد.)

 


aph#r3

گالری تصاویر